ไทยส่งลำไยล็อตแรกผ่านรถไฟจีน-ลาว เจาะตลาดจีนตะวันตก

ข่าวเศรษฐกิจ วันนี้

ด่านรถไฟโม่ฮาน จีน เปิดเดินรถทางการ ไทยส่งลำไยผ่านรถไฟจีน-ลาว 2 ขบวน มูลค่ากว่า 38 ล้านบาท สู่ตลาดจีนฝั่งตะวันตกได้สำเร็จเมื่อต้นเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา

ด้านทูตพาณิชย์เผย ลำไยยังคงสภาพสด คุณภาพดี ชี้ได้เปรียบด้านระยะเวลารวดเร็วและต้นทุนค่าขนส่ง เส้นทางรถไฟลาว–จีน ได้มีการเปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2564 เป็นต้นมา  ซึ่งถือเป็นเส้นทางช่วยส่งเสริมทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ทั้งค่าโดยสารและระยะเวลาจากนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน มาถึงจังหวัดหนองคายใช้เวลาไม่เกิน 15 ชั่วโมง เร็วกว่าทางถนนจากนครคุนหมิง ถึงจังหวัดเชียงรายที่ใช้เวลาถึง 2 วัน โดยเส้นทางรถไฟลาว–จีน เป็นหนึ่งโอกาสของผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าของจีนและไทย โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ไทย

ข่าวเศรษฐกิจ วันนี้

แต่ในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่สามารถส่งออกผลไม้ไทยผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ เนื่องจากต้องรอความพร้อมของด่านรถไฟโม่ฮานในการรองรับการตรวจปล่อยสินค้าจำเพาะผลไม้ โดยปัจจุบันลานดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว และเปิดให้ใช้บริการในวันที่ 3 ธ.ค. 2565 ทำให้การส่งออกผลไม้ไทยผ่านเส้นทางดังกล่าวได้

ล่าสุด นางสาวเนตรนภิศ  จุลกนิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู  เปิดเผยว่าจากข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรเมืองคุนหมิง  ระบุว่า  ลานตรวจ จำเพาะสินค้าผลไม้ ณ ด่านรถไฟโม่ฮาน ประกอบด้วย โซนตรวจสอบ ผลไม้นำเข้า โซนกักกัน โซนคลังเย็นเก็บสินค้า โซนอุปกรณ์เทคโนโลยีและโซนฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกทั้งยังมีอาคาร ตรวจสอบผลไม้และคลังเย็นเก็บผลไม้ซึ่งสามารถรองรับความต้องการในการควบคุม ตรวจสอบ กักกันโรค ผลไม้และยกระดับฟังก์ชั่นต่างๆ ของด่านโม่ฮาน  ทำให้ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.2565 เป็น ต้นไป ผลไม้จากกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงผลไม้ไทยสามารถอาศัยเส้นทางรถไฟระหว่างจีน-ลาวเพื่อเข้าสู่ ตลาดจีน โดยเฉพาะจีนฝั่งตะวันตกซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนการขนส่ง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานด้วย

Categories: เศรษฐกิจ Tags: ป้ายกำกับ: