หมวดหมู่: การศึกษา

ดีลใหญ่มหกรรมแก้หนี้ครู 3 สถาบันการเงินให้ข้อเสนอปิดหนี้หมด ลดดอก

การศึกษาไทย

ตรีนุช รมว.ศึกษาธิการ เผยดีลใหญ่ในงานมหกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 17-18 ธ.ค.นี้ 3 สถาบันการเงินให้ข้อเสนอพิเศษ “ปิดหนี้หมด-ลดดอก” ลูกหนี้ NPL ผ่อนได้เดือนละ 1,000 บาท

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะจัดงานมหกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูครั้งใหญ่ “Unlock a Better Life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานจะมีโซนนิทรรศการ, โซนไกล่เกลี่ยหนี้, โซนวางแผนกู้ยืม และโซนวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม

การศึกษาไทย

นอกจากนี้มีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายในหัวข้อ “OBEC Station สถานีแก้หนี้ครู” มีวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “จัดการเงินดี Happy แน่นอน” บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปลดล็อกหนี้ครูไทย บันไดของความสำเร็จ” กิจกรรมการติดอาวุธความรู้ทางการเงิน หลักสูตร “รู้คิดพิชิตหนี้และรู้ทันภัยการเงิน” และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ถอดบทเรียนแก้หนี้ วางแผนให้ดีก็ลงทุนได้” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมชมงานหรือขอคำปรึกษาด้านการเงิน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า กลุ่มสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรปราการ จำกัด และสหกรณ์จากจังหวัดต่าง ๆ จากทุกภูมิภาคร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ

หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กองทุนข้าราชการบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ข่าวแนะนำ : พัฒนาโรงเรียนต้นแบบอ่านสร้างสุข สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข

Categories: การศึกษา Tags: ป้ายกำกับ:

พัฒนาโรงเรียนต้นแบบอ่านสร้างสุข สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข

การศึกษา

พัฒนาโรงเรียนต้นแบบอ่านสร้างสุข สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข

การศึกษา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว), สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึกจ.สระแก้ว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบอ่านสร้างสุข : อ่าน เขียน เรียนรู้ อย่างมีความหมาย สมวัย และมีความสุข (อ่าน อาน อ๊าน) ลดภาวะ Learning Loss โดยนางสุดใจ พรหมเกิด

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทำ MOU ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบอ่านสร้างสุข : อ่าน เขียนเรียนรู้ อย่างมีความหมาย สมวัย และมีความสุข หรือ “อ่าน อาน อ๊าน” โดยเลือกพื้นที่ อบต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตามโรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนาโมเดลต้นแบบส่งเสริมสถานศึกษาใช้การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขในเด็กปฐมวัย เชื่อมรอยต่อของวัยเรียนประถมศึกษา สู่การจัดการความรู้ที่ยั่งยืน ขยายผลในสถานศึกษาอื่นๆต่อไป เราเชื่อว่าแม้จะเป็นโรงเรียนที่ห่างไกล แต่หากครูได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้เด็กเป็นเจ้าของความรู้ ขณะที่ครูมีความเข้าใจระบบนิเวศสื่อ และออกแบบกิจกรรมการอ่านให้สอดคล้องวิถี และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้ โดยใช้ฐานที่แข็งแรงของการอ่านหนังสือให้เด็กฟังจะสามารถทำให้เด็กๆมีพัฒนาการการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดด และแก้ปัญหา Learning Loss ได้

นายชาญ สมสุขสันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก จ.สระแก้ว กล่าวว่า โครงการนี้ได้พัฒนาศักยภาพครูแกนนำระดับก่อนอนุบาลจนถึงประถมศึกษา 48 คน จาก 9 สถานศึกษา มีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการ 930 คน มีหนังสือเด็กที่มีคุณภาพหมุนเวียนในโครงการกว่า 3,360 เล่ม ผู้สนใจติดตามข้อมูลที่เฟซบุ๊ก “อ่านยกกำลังสุข” และเพจ “อ่าน อาน อ๊าน”.

Categories: การศึกษา Tags: ป้ายกำกับ: